Ve středu 13. března se žáci 1.A a 1.B zúčastnili přednášky na téma Ochrana ovzduší. Žáci se dozvěděli detaily o tom, jaké hodnoty v ovzduší se sledují, jaké jsou dopady znečištění ovzduší na lidské zdraví a jaká se dají učinit opatření, aby se stav ovzduší zlepšil. 

Přednášku pro nás zrealizovali zástupci společnosti BeePartner, a.s. v rámci realizace projektu, na kterém spolupracuje Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, Projekt i-AIRP’s.