Podzimní profilové maturitní zkoušky 2020 se budou konat dne 14. září 2020 dle rozpisu v učebně č. 14 a ve sborovně.