Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na třídní schůzky/ konzultační hodiny, které se uskuteční dne 20. listopadu 2023 v 16.15 v kmenových učebnách dané třídy.
Těšíme se na Vás.
Mgr. Jana Brych
ředitelka školy