Na konci měsíce února a v březnu se konalo na naší škole několik matematických soutěží:
28.2.2019 to byly Matematické hrátky, kterých se zúčastnilo celkem 48 žáků.
Tyto pak vyvrcholily o měsíc později celostátním kláním středních zdravotnických škol. Na naši školu se sjeli soutěžící ze všech koutů naší republiky. 
Naši žáci si vedli výborně: Kategorie B (1.a 2.ročník ZL):   1. místo Renáta Černeková (2.ZL)
                                                                                             3. místo Petr Rábik (1.ZL)
                                           Kategorie C (3.a 4.ročník ZA):  3.místo Baboučková Nelly (3.A)
                                           Kategorie D (3.a 4.ročník ZL):  3.místo Petr Žyla (3.ZL)
Vyhodnocení celé soutěže proběhlo na zámku Fryštát, který si mladí matematici prohlédli.

22.3. proběhl Matematický klokan, mezinárodní soutěž, která  se koná v jednom dni na celém světě,  této soutěže se zúčastnili pouze žáci ZL.