I v letošním roce proběhla Grafická soutěž. Pro tento školní rok bylo vybráno téma PLAST ZE-MĚ.
Soutěže se účastnili žáci 1. a 2. ročníků napříč obory. A kdo vyhrál?
1. místo – Petra Drozdová, 1.A
2. místo – Alžběta Brdíčková, 1.A
3. místo – Alice Germeková, 2.OS

Žáci obdrželi diplomy a ceny, za které vděčíme SRPŠ.