Dne 24. června proběhla ve škole oslava 70. výročí založení školy.