V pátek 29. září se bude v tělocvičně školy konat tradiční vítání žáků prvních ročníků – Bažantka.