Již od školního roku 2005/2006 probíhá pod organizací celostátní předmětové komise
psychologie při zdravotnických školách tradiční Psychologická olympiáda. V letošním školním
roce je soutěžním tématem „Tajemství komunikace“.
Cílem této soutěže je aktivizační metodou motivovat žáky zdravotnických škol a škol
sociálních k celostnímu přístupu k nemocnému člověku, ke zdokonalení komunikačních a
sebeprezentačních dovedností při přímé ošetřovatelské péči, a k hlubšímu pochopení
mezilidských vztahů, v návaznosti k výkonu budoucího povolání.
Těšíme se na originální a nápadité zpracování soutěžního tématu našimi žáky 3.
ročníků, kteří nás pravidelně a úspěšně reprezentují.