Žáci naší školy se účastnili projektového dne na ZŠ Školní Orlová, kde jsme byli součásti v rámci edukace první pomoci.

Den žáci čtvrtých tříd zahájili požárním poplachem, kdy se evakuovali i s ostatními žáky ze školy. Během dne si vyzkoušeli základy první pomoci, jako je například stabilizační poloha a pomoc zraněnému. Také se naučili, v jakém rytmu mají provádět masáž srdce. Zjistili, že přesný rytmus určuje vánoční koleda Rolničky. V závěru dne si osvojili i obvazování končetin a hlavy.

Třída VII. A a VIII. A se vypravila na prohlídku šikmého kostela v Karviné. Seznámili jsme se s historií těžby uhlí v Karviné a okolí, jejími důsledky na životní prostředí a život obyvatel bydlících okolo kostela. Výklad průvodkyně byl zajímavý a poučný, prohlídka se nám líbila.

Žáci prvních a devátých tříd  v rámci projektového dne zasportovali v lesoparku. Nejprve byli prvňáčci rozděleni do osmi týmů. Ke každému týmu byli přiřazeni deváťáci, kteří provázeli své prvňáčky sportovním dopolednem. V lesoparku bylo připraveno osm stanovišť, na kterých si prvňáčci vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost. Po ukončení sportování se k překvapení všech situace otočila. Prvňáčci provázeli jednotlivými stanovišti žáky devátých tříd. Nakonec dostali všichni sladkou odměnu. Zaslouží si velkou pochvalu za sportovní chování a své skvělé výkony. 

Fotky z akce najdete ve fotogalerii školy zde.