Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel Střední zdravotnické školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel – tříletý učební obor s výučním listem, uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku, školní …

Přihlášky k maturitní zkoušce

Zájemci o přihlášení k podzimnímu termínu maturitní zkoušky, vyplňte formulář přihlášky (stáhnout zde). Vyplněný a podepsaný dokument pošlete doporučeně poštou (ne mailem) na adresu školy nebo přineste osobně …

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum –  čtyřleté studium s maturitní zkouškou, uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná. Více informací najdete zde.

Maturitní vysvědčení jsou připravena

Maturitní vysvědčení pro žáky 4.A a 4.ZL si můžete vyzvednout na sekretariátu školy v úředních hodinách. 

Žádost – Odvolání

Formulář pro žádost o vydání nového rozhodnutí v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole nejdete zde.

Výsledky přijímacího řízení

Přijatí žáci v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – Obor Praktická sestra 53-41-H/03 – Rozhodnutí o přijetí, Výsledky přijímacího řízení Přijatí žáci v 1. kole přijímacího řízení …

Aktuální informace pro maturanty

K písemné maturitní zkoušce si přineste s sebou Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde). Toto prohlášení přinesete i k obhajobám maturitních prací (4. ZL) …

Informace o konání maturitních a příjímacích zkoušek 2019/2020

Bližší informace o konání maturitních a přijímacích zkoušek v tomto školním roce naleznete zde

Informace ke konzultacím od 11. května

Milí žáci, konečně je tady chvíle, kdy se můžete částečně vrátit do školy a začít se připravovat na maturitní zkoušku. Rozpisy jednotlivých konzultací budete mít na …

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy za druhé pololetí školního roku 2019/2020

MŠMT vydalo vyhlášku 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.  Podrobnější informace najdete v přiloženém souboru.

Sdělení ředitele školy SZŠ

Sdělení ředitele školy SZŠ

Vážení a milí žáci, Nacházíme se momentálně ve složité situaci, která nedovoluje prezenční výuku a tím se mnoho věcí týkajících se vzdělávání značně komplikuje. Stanovisko naší vlády …

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – Obor Ošetřovatel 53-41-H/01 najdete zde a v menu Výsledky přijímacího řízení