Burza učebnic ve škole

Ve středu 2. září bude škola pořádat tradiční burzu knih a učebnic pro žáky 1. – 4. ročníků. Akce se bude konat v tělocvičně školy po 4. VH (11:30 hod.)

Termíny maturitních zkoušek

Podzimní profilové maturitní zkoušky proběhnou v termínu 14. – 15. září 2020.

Jednotné zkušební schéma pro podzimní maturitní zkoušku

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky se budou konat od 1. do 3. září 2020. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek naleznete v přiloženém souboru zde.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení – obor Zdravotnické lyceum

Ředitel střední školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do oboru Zdravotnické lyceum – čtyřleté studium s maturitní zkouškou. Více informací zde.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení – obor Ošetřovatel

Ředitel střední školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání Ošetřovatel – tříletý učební obor s výučním listem. Bližší informace zde.

Výzva všem krevním dárcům

Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj vyzývá všechny krevní dárce:– Vašich 10 minut (prvodárci 30 minut) a 500 ml krve pomůže zachránit, anebo zkvalitnit život ostatním. Pokud Vám …

Kurz Ošetřovatel

Naše škola pravidelně otevírá pro veřejnost kurz Ošetřovatel. Bližší informace najdete v letáku zde.

Termíny klasifikačních a opravných zkoušek

Žáci si mohou do školy zavolat ohledně termínu zkoušky, případně komunikují s třídním učitelem.

Informace pro žáky 1. ročníku

Vážená studentko, vážený studente, blahopřejeme Vám k přijetí ke studiu na naší škole. Všechny nové žáky tímto dopisem seznámíme s několika informacemi. Vzhledem k epidemiologické situaci nebyla uskutečněna …

Přihlášky k podzimní maturitní zkoušce

Ještě 14 dnů, tedy do pondělí 27. července 2020, mají žáci, kteří se chtějí přihlásit k opravné či náhradní zkoušce v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2020, na podání …

Turistický kurz – září 2020

Všem žákům druhých ročníků byly do jejich třídních emailů poslány variabilní symboly a číslo bankovního účtu pro platbu turistického kurzu.

2. kolo přijímacího řízení – Obor Ošetřovatel

Přijatí žáci v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Obor Ošetřovatel 53-41-H/01. Rozhodnutí o přijetí najdete zde a zde.