Maturita 2021

Bližší a podrobnější informace o konání písemných a ústních zkoušek najdete na našich webových stránkách v menu Studium/Maturitní zkouška

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání uvedených níže: Obor 53-41-M/03 Praktická sestra – čtyřleté studium s maturitní zkouškou, uchazeči konají jednotnou přijímací …

Sbírka dětských pyžamek

Sbírka dětských pyžamek, omalovánek a hraček pro hospitalizované děti v dětské nemocnici v Brně úspěšně skončila. Ve středu 3. února byly všechny hračky a pyžamka předány v brněnské nemocnici. Do této …

Informace – Maturity 2021

MŠMT představilo detaily k maturitním zkouškám a závěrečným zkouškám v roce 2021. Bližší informace najdete v přiložených souborech.

Distanční výuka

Výuka od 1. února 2021 probíhá i nadále jako doposud distančním způsobem. Praxe studentů probíhají.

Veletrh středních škol

Naše škola uskuteční prezentace a videohovory v termínu 1. 2. 2021. Online videohovory proběhnou v daných termínech od 10:00 do 18:00 hodin. Videohovory budou uskutečňovány pomocí aplikace ZOOM. Bližší informace …

Přijímací řízení – informace

Bližší informace o průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 najdete již nyní na našich webových stránkách v menu Přijímací řízení, resp. v menu jednotlivých oborů: Obor Praktická …

Individuální Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro individuální zájemce bude v termínech 28. 1., 2. 2. a 4. 2. 2021, vždy od 12.00 – 17.00 hod. Příchod je rozvržen v 15ti minutových intervalech.  Zájemci se musí …

Naše škola na YouTube

Pojďte se s námi podívat na aktivity našich žáků na YouTube. Odkaz je zde.

Zveme vás na Den otevřených dveří

Tentokrát bude DOD netradičně online. Přijďte nás navštívit 23. ledna od 9. – 13. hod. Adresa pro Google Meet je: https://meet.google.com/vui-daoi-rcq

Sbírka dětských pyžamek

Statutární město Brno ve spolupráci s Dětskou nemocnicí v Brně pořádají „Sbírku dětských pyžamek, omalovánek, pexes a menších hraček“ pro hospitalizované děti v Dětské nemocnici. Jedná se o dětská pyžama …

Informace k výuce od 4. 1. 2021

Od 4. ledna 2021 bude výuka podle nařízení vlády probíhat distančním způsobem. Individuální konzultace jsou povoleny. Praktické vyučování a praktická příprava se řídí nařízením vlády, je tudíž povolená …