Otevíráme kurz Ošetřovatel

4. května 2021 otevíráme mimořádně kurz Ošetřovatel. Vyučování bude probíhat 3x týdně. Cena tohoto kurzu je 13 800 Kč. Platbu lze rozložit na dvě části. Pokud máte zájem, …

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

Děkujeme všem uchazečům o studium na naší škole za odevzdané přihlášky. Do 20. dubna 2021 obdržíte dopisy s registračními čísly, kritérii pro přijetí a informacemi o průběhu přijímacího řízení. Uchazečům o studium …

Změny v termínech maturitních a závěrečných zkoušek

Podrobné informace o aktuálních termínech maturitních a závěrečných zkoušek (ústních, písemných, praktických) najdete v menu Studium/Maturitní zkouška.

Přijímací zkoušky

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky se na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. března 2021 posouvají na období od 3. do 6. května 2021.

Soutěž pro studenty středních škol

Katedra financí a účetnictví Slezské univerzity Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná pořádá již 13. ročník celostátní soutěže pro středoškolské studenty. …

Odborná praxe žáků

V týdnu od 1. 3. do 5. 3. 2021 je praxe 2. ročníků a 3.A., praxe 3.B se koná distančním způsobem. O dalších změnách budete včas informovaní. Praxe závěrečných ročníků: 4.A – …

Distanční studium od 1. 3.

Od pondělí 1. března 2021 probíhá výuka distančním způsobem pro všechny ročníky školy. Distančním způsobem probíhají i praxe žáků. Další informace budou zveřejněny během příštího týdne.

Maturita 2021

Bližší a podrobnější informace o konání písemných a ústních zkoušek najdete na našich webových stránkách v menu Studium/Maturitní zkouška

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání uvedených níže: Obor 53-41-M/03 Praktická sestra – čtyřleté studium s maturitní zkouškou, uchazeči konají jednotnou přijímací …

Sbírka dětských pyžamek

Sbírka dětských pyžamek, omalovánek a hraček pro hospitalizované děti v dětské nemocnici v Brně úspěšně skončila. Ve středu 3. února byly všechny hračky a pyžamka předány v brněnské nemocnici. Do této …

Informace – Maturity 2021

MŠMT představilo detaily k maturitním zkouškám a závěrečným zkouškám v roce 2021. Bližší informace najdete v přiložených souborech.

Distanční výuka

Výuka od 1. února 2021 probíhá i nadále jako doposud distančním způsobem. Praxe studentů probíhají.