Podle tohoto usnesení je výuka praktického vyučování a praktické přípravy žáků zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb povolená s účinností od 21. 10. 2020.