Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum –  čtyřleté studium s maturitní zkouškou, uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná. Více informací najdete zde.