Ředitel střední školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání Obor 53-41-H/01 Ošetřovatel. Více informací najdete v tomto souboru.