Dne 7.5.2019 byl úspěšně ukončen rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí.

Všech 10 frekventantů po absolvování písemné a praktické zkoušky obdrželo osvědčení pro vykonávání funkce zdravotníka zotavovacích akcí.